DEEP FRESH antibakteriální ubrousky

Kód: 89
29 Kč
Objednáno

Antibakteriální vlhčené ubrousky vhodné pro otírání rukou.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Antibakteriální vlhčené ubrousky Deep Fresh jsou účinné v boji proti virům a bakteriím díky antimikrobiálnímu roztoku Benzalkonium chloridu. Čistí a zjemňují pokožku, zároveň poskytují dlouhotrvající doplňkovou ochranu před bakteriemi.

 

Zabijí až 99,9 % virů: Stafylokok aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Enterococcus hirae ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 10536. PH neutrální. Neobsahuje alkohol. 

Použití: poskytuje praktické čištění bez potřeby vody a mýdla. Používá se pro čištění rukou.

Odlepte štítek a vyjměte ubrousek. Ubrouskem si očistěte ruce. Neoplachujte.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Toxický pro vodní organismy. Toxický pro včely. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Složení: Quaternary ammonium compounds, benzyl (C12-C16), alkyl dimethyl, chloride (Cas No: 68424-85-1) 0,23 %. Neaktivní materiály: Skin conditioner (0,68 %), Preservative (0,8 %), Emulsifier (0,3 %), Parfum (0,3 %), Moisturizer (0,2 %), Tetrasodium EDTA (0,1 %), Aqua (97,17 %).

Výrobce: Aksan Kozmetik San. ve Tic. A.S., Deliklikaya Mah. Kisikli Cad No. 23-25A, Istanbul, Turecko.

 

Informace ke stažení

Bezpečnostní list

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce
Země původu: Turecko