ASEPSO Antibakteriální gel na ruce 100ml

Kód: 86
Novinka
69 Kč –29 %
gstone dezinfekce 4
69 Kč –29 % 49 Kč
Objednáno

Asepso čistící gel na ruce 67% alkohol účinně a rychle ničí bakterie. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pomáhá chránit před bakteriemi. Rychleschnoucí. Bez parfemace.

Použití: Aplikujte do rukou množství, které potřebujete a roztírejte po celé pokožce rukou do sucha. Neoplachujte. Pouze pro vnější použití. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/. Obsahuje alkohol. Nepoužívejte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Přestaňte okamžitě používat, pokud dojde k podráždění pokožky. Zamezte styku s očima. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte pouze podle pokynů. Skladujte při teplotě nepřesahující 30°C. 

Nebezpečí: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Složení: viz Ingredients na obale. 

Výrobce: Kiama Distribution, P.O.Box 4051, 3130 KB Vlaardigen, Holandsko. Vyrobeno v EU.   

 

Vlastnosti:

  • čisticí gel na ruce
  • pro mytí bez mýdla a vody
  • rychle ničí bakterie
  • vysoké množství lihu
  • víceúčelové využití

 

Ostatní informace ke stažení

MSDS - Asespo Professional Hand Gel+100ML

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce
Země původu: Holandsko